اطلاعیه شماره 10


بسمه تعالی

  بدینوسیله به اطلاع اعضاء ومشارکت کنندگان محترم تعاونی مسکن شماره دو دادگستری استان تهران می رساند.پس از پیگیری های فراوان و اخذ مصوبه کمیسیون ماده پنج،بدینوسیله نقشه اجرایی سایت پروژه سیمرغ که به تصویب کمیسیون مذکور رسیده جهت ملاحظه و استحضار شما اعلان می گردد.
  

مدیر عامل

 

 

اطلاعیه شماره 9


بسمه تعالی


   به اطلاع اعضاء ومشارکت کنندگان محترم تعاونی مسکن شماره دو دادگستری استان تهران می رساند که پیش نویس قرارداد طراحی سایت جهت اجرای جانمایی کاربری های مختلف مجتمع سیمرغ به منظور جمع آوری آبهای سطحی ،طراحی شبکه آب و فاضلاب و طراحی شبکه آبرسانی،طراحی شبکه معابر ،طراحی شبکه برق،طراحی شبکه مخابرات و طراحی فضای سبز با شرکت مهندسی مشاور به امضاء رسیده و مذاکرات لازم در راستای طراحی نقشه تیپ های مختلف ساختمانی جهت اخذ پروانه ساخت در جریان است .که نتایج حاصله و سرانه پرداخت هریک از اعضاء جهت تامین اعتبار هزینه های متعلقه متعاقبا به اطلاع خواهد رسید .

مدیر عامل

 

 

اطلاعیه شماره 8


بسمه تعالی


    بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضاء ومشارکت کنندگان محترم پروژه سیمرغ می رساند که با تلاش وپیگیری خدمتگزاران شما در تعاونی مسکن شماره دو دادگستری استان تهران فرایند قانونی اعمال ماده 101قانون شهرداریها در خصوص زمین پروژه سیمرغ اسلامشهر در جهت تبدیل طرح از بلندمرتبه سازی به تفکیک قظعات مسکونی جهت واگذاری پس از توافق با شهرداری و شورای اسلامی شهر اسلامشهر به کمیسیون ماده 5 استان تهران ارسال و بحمدالله کمیسیون مذکور نیز با تغییر طرح موافقت و پروژه وارد مرحله جدید جهت آماده سازی ،خیابان کشی و جدول بندی گردیده لذا بدینوسیله به اطلاع آن دسته از مشارکت کنندگان محترم که کسر واریزی دارند می رساند که نسبت به جبران کسری پرداختی خود حداکثر تا پایان دیماه (1392/10/30) اقدام فرمایند.

مدیرعامل

 

 

 

اطلاعیه شماره 7


بسمه تعالی

به اطلاع آن دسته از اعضا و مشارکت کنندگان محترم پروژه سیمرغ اسلامشهر(اسامی مشروحه ذیل) که کسری پرداختی داشته وعلی الرغم گذشت زمان نسبتا  طولانی نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نکرده اند میرساند که حداکثر تا تاریخ 1392/07/15نسبت به پرداخت کسر بدهی خود به شماره حساب 0200372107001 بانک ملی شعبه کاخ دادگستری اقدام و فیش واریزی را به دفتر تعاونی ارائه نمایند.در غیر اینصورت با توجه به اینکه پروژه در مراحل پایانی تفکیک و اعمال ماده 101 قانون شهرداری جهت واگذاری قطعات می باشد.هیات مدیره در قبال ارائه عضویت آنان در پروژه و بهره مندی از ارزش افزوده حاصله مسئولیتی نمی پذیرد .
 
 
مدیر عامل

 

 

اطلاعیه شماره 6


بسمه تعالی

اعضا و مشارکت کنندگان محترم 
 
با توجه به اینکه اقدامات اجرایی در خصوص تفکیک و واگذاری قطعات مسکونی به سهامداران در مراحل پایانی است  و پروژه وارد مرحله آماده سازی و خیابان کشی و جدول گذاری گردیده برابر مصوبه هبات مدیره از تاریخ 1392/07/01 از استرداد وجوه پرداختی(اعم از پرداخت اولیه ویا قسط اول ساخت)خودداری میگردد.
لطفا سهامداران محترم در این رابطه به دفتر تعاونی مراجعه نفرمایند.
مدیر عامل

 

 

اطلاعیه شماره 5


بسمه تعالی

خبر فوری
 
اعضا و مشارکت کنندگان محترم
 
با تلاش و پیگیری های بی وقفه به حمدالله تغییر طرح پروژه سیمرغ در جلسه شماره252 مورخه92/04/31 شورای شهر اسلامشهر به تصویب رسید و مذاکرات با شهرداری اسلامشهر برای ارسال طرح به کمیسیون ماده پنج در حال انجام است .
اخبار تکمیلی متعاقبا به استحضار خواهد رسید.
مدیر عامل

 

 

اطلاعیه شماره 4


بسمه تعالی

اعضا و مشارکت کنندگان محترم تعاونی مسکن شماره دو دادگستری کل استان تهران
سند مشاعی سهمیه تعاونی از پروژه سیمرغ اخذ شده است و طرح تفکیک قطعات به شهرداری ارائه گردیده و مذاکرات اولیه با شهرداری و شرکتهای مشاور انجام و توافق نهایی با شهرداری در خصوص موضوع در حال مذاکره می باشد. به محض وصول نتیجه مراتب را متعاقبا از طریق سایت به اطلاع  می رسانیم.
مدیر عامل

 

 

اطلاعیه شماره 3


بسمه تعالی

اعضا و مشارکت کنندگان محترم
اقدامات و پیگیری های بعمل آمده برای اخذ سند مالکیت سهم تعاونی از پروژه سیمرغ به نتیجه رسیده .
سند مالکیت در دفترخانه اسناد رسمی در حال صدور می باشد.

 

مدیر عامل

 

اطلاعیه شماره 2


بسمه تعالی

اعضا و مشارکت کنندگان محترم

عملیات شماره گذاری قطعات تفکیکی آغاز شد. منتظر اخبار تکمیلی تا قبل از پایان سال باشید.

 

مدیر عامل

 

 

صفحه اصلی


شركت تعاوني مسكن شماره دو - دادگستري كل استان تهران

مطالب بیشتر...

Search

رضایت از سایت

سایت جدید این تعاونی را چگونه ارزیابی می کنید ؟