اطلاعیه شماره 28


بسمه تعالی

اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم
اعضاء و مشارکت کنندگان محترم که نسبت به پرداخت هزینه های جدول بندی و خیابان کشی اقدام نکرده اید و یا کسر پرداخت دارید با احساس مسئولیت بیشتری در پرداخت بدهی خود به حساب های تعاونی در پیشبرد اهداف پروژه مشارکت فرمائید.

با تشکر 

مدیرعامل

پیشوا

 

اطلاعیه شماره 27


بسمه تعالی

اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم
بررسی نرم افزار مربوط به محاسبه امتیازات و جانمایی امتیاز اعضاء و مشارکت کنندگان محترم در پروژه د رحال انجام است.لذا آندسته از اعضاء و مشارکت کنندگان محترم که نسبت به پرداخت سرانه سهمی قطعات درخیابان کشی و جدول بندی اقدام نکرده اند و یا کسر پرداخت دارند مجددا اعلام و تاکید میگردد نسبت به واریز هزینه خیابان کشی و جدول بندی و یا کسر پرداخت خود در اسرع وقت اقدام نمایند .که نقصان امتیاز از موجبات موثر در عدم واگذاری به اعضاء و مشارکت کنندگان بدهکار می باشد.

با تشکر 

مدیرعامل

پیشوا

 

اطلاعیه شماره 26


بسمه تعالی

اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم
ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید قربان به اطلاع عزیزان میرساند که با تلاشهای صورت گرفته به دنبال ارسال طرح تفصیلی از ناحیه شهرداری به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اسلامشهر با پیگیریهای بعمل آمده و همکاری جناب آقای شعبانی ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اسلامشهر امر اقدام و رسیدگی ثبتی به جناب آقای مهندس خلیلی کارشناس و نقشه بردار محترم ثبت اسلامشهر ارجاع و روز 94/04/24 نوبت بازدید تعیین گردید. با پیگیریها و هماهنگی های بعمل آمده اکثر نواقص مربوط به نقشه ها با توضیحات لازم از شهرداری اسلامشهر مرتفع و کار تهیه نقشه ها و صورت مجلس تفکیکی در حال انجام است .همزمان دفتز فنی تعاونی مبادرت به طراحی و آماده سازی نرم افزاری جهت سازماندهی امتیازات اعضاء و مشارکت کنندگان محترم و جانمایی امتیازات آنان بر روی قطعات نموده که مراحل آخر آن در حال انجام و اتمام است.لذا با توجه به مراتب به اطلاع کلیه اعضاء و مشارکت کنندگان محترم که نسبت به پرداخت هزینه مربوط به خیابان کشی و جدول بندی اقدام ننموده و یا کسر پرداخت دارند اعلام میگردد جهت جبران نقصان امتیاز خود در اسرع وقت نسبت به پرداخت آن به حساب شماره 0200372107001 نزد بانک ملی شعبه کاخ اقدام و فیش واریزی را به دفتر تعاونی واقع د رمیدان انقلاب،ابتدای خیابان 12فروردین،ساختمان شماره دو دادگستری کل استان تهران،طبقه اول ارائه نمایند .
بدیهی است عدم پرداخت هزینه خیابان کشی و جدول بندی و یا کسر پرداخت عزیزان تاثیر قابل توجهی در تعیین و واگذاری امتیاز خواهد داشت و مسئولیت آن فقط به عهده عضو مشارکت کننده  مربوطه خواهد بود .

با تشکر 

مدیرعامل

پیشوا

 

اطلاعیه شماره 25


بسمه تعالی

اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم

ضمن عرض تبریک سال نو و آرزوی سالی خوب و خوش توام با سلامتی و تندرستی برای کلیه شما دوستان و همکاران محترم به استحضار می رساند :
با تلاش و پیگیری های بعمل آمده پس از اخذ مصوبات لازم از شورای اسلامی شهرستان اسلامشهر نهایتا طرح تفضیلی پروژه سیمرغ در حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اسلامشهر مستندا به مصوبات کمیسیون ماده5 استان تهران تهیه و طی نامه شماره 00410 مورخ 09/01/94 توسط شهردار محترم اسلامشهر به اداره ثبت اسناد و املاک آن شهرستان ابلاغ گردید.که در طلیعه سال نو به عنوان عیدی هیئت مدیره تقدیم اعضاء و مشارکت کنندگان محترم میگردد.
از آنجاییکه عملیات اجرایی آماده سازی پروژه (خیابان کشی و جدول بندی )نیز در حال انجام است . لذا لازم میدانم به محضر اعضاء و مشارکت کنندگان محترم اعلام نمایم به لحاظ عدم پرداخت سرانه مربوط به عملیات آماده سازی از ناحیه جمع کثیری از اعضاء و مشارکت کنندگان محترم کمبود نقدینگی ادامه عملیات مذکور را با چالش جدی مواجه ساخته لذا از آن دسته از عزیزانی که نسبت به واریز سرانه سهمی خود اقدام نکرده اند استدعا میشود هر چه سریعتر نسبت به واریز آن به حسابهای اعلام شده تعاونی اقدام فرمایند.

زیرا به لحاظ محدودیت زمانی عدم تامین منابع مالی پروژه را دچار مشکل می نماید که در صورت بروز در این مرحله حل آن به سادگی امکان پذیر نخواهد بود . و مسئولیت آن متوجه اعضاء و مشارکت کنندگانی است که نسبت به واریز مبالغ سرانه و سهمی خود اقدام نکرده اند .
والسلام

 

با تشکر 

مدیرعامل

پیشوا

 

اطلاعیه شماره 24


بسمه تعالی

اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم
باکمال خوشوقتی به استحضار می رسد با پیگیری های طرح نهایی پروژه سیمرغ مصوب جلسه مورخ 13/9/1392 کمیسیون ماده 5 استان تهران به منظور اجرای نهایی و به منظور تفکیک و افراز قطعات سرانه های مختلف پروژه در جلسه رسمی مورخ 5/12/1393 شورای اسلامی شهر تهران مورد تصویب قرار گرفت، لذا از آنجا که پیش شرط قانونی شهرداری برای اجرای مصوبه مذکور عملیات آماده سازی خیابان کشی و جدول بندی در زمان مقرر ( حداکثر تا خرداد ماه سال آینده می باشد ) لذا از آن دسته از اعضاء و مشارکت کنندگان محترم که نسبت به پرداخت هزینه سهمی خود تاکنون اقدام نکرده اند نسبت به پرداخت تسریع نمایند.
لازم به تذکر است در صورت عدم پرداخت به موقع و در نتیجه انقضاء مهلت مصوبه مذکور ضرر و زیان جبران ناپذیری متوجه پروژه خواهد شد و تمدید مصوبات مذکور از مراجع مربوط ( کمیسیون ماده 5 و یا شورای شهر ) غیر ممکن می باشد لذا با احساس مسئولیت و همکاری لازم در این خصوص نگذارید ثمره تلاش های چندین ساله خدمتگذاران شما در پروژه ضایع گردد.

با تشکر 

مدیرعامل

پیشوا

 

اطلاعیه شماره 23


بسمه تعالی

اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
برابر مصوبه جلسه مورخه 93/9/24 هیئت مدیره محترم تعاونی اعضاء و مشارکت کنندگان محترم که کسر پرداخت دارند حداکثر تا تاریخ 93/10/20 مهلت دارند نسبت به پرداخت کسری خود اقدام نمایند، که امتیاز متناسب با تاریخ پرداخت درخصوص آنان اعمال گردد در غیر این صورت مشمول پرداخت وجه دیرکرد خواهند شد.

با تشکر 

مدیرعامل

پیشوا

 

اطلاعیه شماره 22


بسمه تعالی

اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
برابر مصوبه جلسه مورخه 93/9/24 هیئت مدیره محترم تعاونی مهلت پرداخت سهمی آن دسته از اعضاء و مشارکت کنندگان محترم که تاکنون نسبت به پرداخت هزینه خیابان کشی و جدول بندی اقدام نکرده اند تا 93/10/20 تمدید گردید، از همکاران محترم تقاضا دارد ظرف مهلت مذکور نسبت به پرداخت سهمی خود اقدام نمایند که امتیاز مربوط به این مقطع در محاسبه امتیازات واگذاری منظور گردد، عدم پرداخت در مهلت مذکور مشمول جریمه دیرکرد خواهد گردید. 

با تشکر 

مدیرعامل

پیشوا

 

اطلاعیه شماره 21


بسمه تعالی

اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
 
آخرین نظریه کارشناسی کارشناس محترم دادگستری در ارزش گذاری امتیازات واحدها و هر مترمربع زمین پروژه در وضع فعلی که در تغییرات متراژ امتیاز اعضا و مشارکت کنندگان محترم مبنای محاسبه خواهد بود جهت استحضار اعلام میگردد.
 

با تشکر 

مدیرعامل

پیشوا

 

اطلاعیه شماره 20


بسمه تعالی

قابل توجه اعضاء و مشارکت کنندگان محترم 
سلام علیکم
نظر به اینکه با تلاش خدمت گزاران شما در تعاونی بحمدالله مرحله خیابان کشی و جدول بندی در حال انجام است و پیشرفت فیزیکی قابل قبولی دارد، هیئت مدیره محترم در حال بررسی موضوع گروه بندی اعضاء و مشارکت کنندگان جهت واگذاری قطعات می باشد لذا به اطلاع آن دسته از عزیزان عضو و مشارکت کننده که احیاناً تقاضای تغییر متراژ امتیاز خریداری شده خود را دارند اعلام می دارد که حداکثر ظرف مدت 15 روز تا 93/9/30 تقاضای کتبی خود را به همراه مدارک مثبته به دفتر تعاونی تقدیم نمایند.

با تشکر 

مدیرعامل

پیشوا

 

صفحه اصلی


شركت تعاوني مسكن شماره دو - دادگستري كل استان تهران

مطالب بیشتر...

Search

رضایت از سایت

سایت جدید این تعاونی را چگونه ارزیابی می کنید ؟