اطلاعیه شماره 24


بسمه تعالی

اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
سلام علیکم
باکمال خوشوقتی به استحضار می رسد با پیگیری های طرح نهایی پروژه سیمرغ مصوب جلسه مورخ 13/9/1392 کمیسیون ماده 5 استان تهران به منظور اجرای نهایی و به منظور تفکیک و افراز قطعات سرانه های مختلف پروژه در جلسه رسمی مورخ 5/12/1393 شورای اسلامی شهر تهران مورد تصویب قرار گرفت، لذا از آنجا که پیش شرط قانونی شهرداری برای اجرای مصوبه مذکور عملیات آماده سازی خیابان کشی و جدول بندی در زمان مقرر ( حداکثر تا خرداد ماه سال آینده می باشد ) لذا از آن دسته از اعضاء و مشارکت کنندگان محترم که نسبت به پرداخت هزینه سهمی خود تاکنون اقدام نکرده اند نسبت به پرداخت تسریع نمایند.
لازم به تذکر است در صورت عدم پرداخت به موقع و در نتیجه انقضاء مهلت مصوبه مذکور ضرر و زیان جبران ناپذیری متوجه پروژه خواهد شد و تمدید مصوبات مذکور از مراجع مربوط ( کمیسیون ماده 5 و یا شورای شهر ) غیر ممکن می باشد لذا با احساس مسئولیت و همکاری لازم در این خصوص نگذارید ثمره تلاش های چندین ساله خدمتگذاران شما در پروژه ضایع گردد.

با تشکر 

مدیرعامل

پیشوا

 

اطلاعیه شماره 23


بسمه تعالی

اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
برابر مصوبه جلسه مورخه 93/9/24 هیئت مدیره محترم تعاونی اعضاء و مشارکت کنندگان محترم که کسر پرداخت دارند حداکثر تا تاریخ 93/10/20 مهلت دارند نسبت به پرداخت کسری خود اقدام نمایند، که امتیاز متناسب با تاریخ پرداخت درخصوص آنان اعمال گردد در غیر این صورت مشمول پرداخت وجه دیرکرد خواهند شد.

با تشکر 

مدیرعامل

پیشوا

 

اطلاعیه شماره 22


بسمه تعالی

اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
برابر مصوبه جلسه مورخه 93/9/24 هیئت مدیره محترم تعاونی مهلت پرداخت سهمی آن دسته از اعضاء و مشارکت کنندگان محترم که تاکنون نسبت به پرداخت هزینه خیابان کشی و جدول بندی اقدام نکرده اند تا 93/10/20 تمدید گردید، از همکاران محترم تقاضا دارد ظرف مهلت مذکور نسبت به پرداخت سهمی خود اقدام نمایند که امتیاز مربوط به این مقطع در محاسبه امتیازات واگذاری منظور گردد، عدم پرداخت در مهلت مذکور مشمول جریمه دیرکرد خواهد گردید. 

با تشکر 

مدیرعامل

پیشوا

 

اطلاعیه شماره 21


بسمه تعالی

اعضاء و مشارکت کنندگان محترم
 
آخرین نظریه کارشناسی کارشناس محترم دادگستری در ارزش گذاری امتیازات واحدها و هر مترمربع زمین پروژه در وضع فعلی که در تغییرات متراژ امتیاز اعضا و مشارکت کنندگان محترم مبنای محاسبه خواهد بود جهت استحضار اعلام میگردد.
 

با تشکر 

مدیرعامل

پیشوا

 

اطلاعیه شماره 20


بسمه تعالی

قابل توجه اعضاء و مشارکت کنندگان محترم 
سلام علیکم
نظر به اینکه با تلاش خدمت گزاران شما در تعاونی بحمدالله مرحله خیابان کشی و جدول بندی در حال انجام است و پیشرفت فیزیکی قابل قبولی دارد، هیئت مدیره محترم در حال بررسی موضوع گروه بندی اعضاء و مشارکت کنندگان جهت واگذاری قطعات می باشد لذا به اطلاع آن دسته از عزیزان عضو و مشارکت کننده که احیاناً تقاضای تغییر متراژ امتیاز خریداری شده خود را دارند اعلام می دارد که حداکثر ظرف مدت 15 روز تا 93/9/30 تقاضای کتبی خود را به همراه مدارک مثبته به دفتر تعاونی تقدیم نمایند.

با تشکر 

مدیرعامل

پیشوا

 

اطلاعیه شماره 19


بسمه تعالی

قابل توجه همکاران محترم قضایی و اداری دادگستری کل استان تهران 
سلام علیکم
برابر مصوبه هئیت مدیره محترم تعاونی مسکن شماره دو دادگستری کل استان تهران نظر به پیشرفت فیزیکی بعمل آمده در خیابان کشی و جدول بندی و پیاده سازی قطعات در پروژه سیمرغ اسلامشهر،تعاونی مسکن شماره دو دادگستری استان تهران در نظر دارد تعداد محدودی از امتیازات استرداد شده 150.120.110.100.90.80متری را واگذار نماید.شرایط و نحوه واگذاری و قیمت امتیازات متعاقبا اعلام میگردد.در صورت تمایل به خرید با دفتر تعاونی به شماره های 66475245و66475246 تماس حاصل نمائید.

با تشکر 

مدیرعامل

پیشوا

 

اطلاعیه شماره 18


بسمه تعالی

اعضا و مشارکت کنندگان محترم 

سلام علیکم
در راستای مصوبه جلسه93/8/21 هیئت مدیره محترم تعاونی به اطلاع آندسته از اعضاء و مشارکت کنندگان محترم که تاکنون نسبت به پرداخت سهمی خود در مرحله آماده سازی پروژه سیمرغ(خیابان کشی و جدول بندی و دفع آب های سطحی )اقدامی ننموده اند میرساند که چنانچه ظرف ده روز نسبت به پرداخت مبلغ مذکور اقدام ننمایند.این امر موجب کسر امتیاز در مرحله واگذاری و همچنین مشمول پرداخت دیرکرد خواهد بود.
از آنجاییکه عملیات آماده سازی در مرحله خیابان کشی با سرعت خوبی در حال پیشرفت است و حدود 40% پیشرفت فیزیکی داشته ،عدم پرداخت اعضاء و مشارکت کنندگان محترم موجب تاخیر در پرداخت صورت وضعیت پیمانکار و نتیجتا رکود و تاخیر در ادامه عملیات اجرایی است.لذا صمیمانه تقاضا داریم در مهلت مقرر نسبت به پرداخت سهم خود اقدام فرمایید. 

با تشکر 

مدیرعامل

پیشوا

 

اطلاعیه شماره 17


بسمه تعالی

اعضا و مشارکت کنندگان محترم 

سلام علیکم
با توجه به پیشرفت حدود 40% کار خیابان کشی و جدول بندی پروژه و اعلام اولین صورت وضعیت مالی از ناحیه پیمانکار محترم پروژه ، لذا از کلیه اعضاء و مشارکت کنندگان محترم که نسبت به پرداخت سرانه هزینه خیابان کشی و جدول بندی اقدام نکرده اند صمیمانه تقاضا داریم جهت جلوگیری از رکود ادامه عملیات جاری پروژه و تسریع در پیشرفت کار نسبت به پرداخت هزینه سرانه های خود اقدام قرمایند.
با تشکر - مدیرعامل

پیشوا

 

اطلاعیه شماره 16


بسمه تعالی

اعضاء و مشارکت کنندگان محترم پروژه سیمرغ اسلامشهر


با تبریک فرارسیدن عید بزرگ ولایت و امامت نظر به اینکه به لطف خدای متعال و با پیگیری های صورت گرفته عملیات اجرایی پروژه سیمرغ با جدیت و سرعت قابل توجهی در حال اجراست جهت جلوگیری از رکود احتمالی بعدی ناشی از کمبود نقدینگی مقتضی است آندسته از عزیزانی که تا کنون نسبت به واریز هزینه آماده سازی و خیابان کشی و جدول بندی اقدام نکرده اند و یا کسر پرداخت دارند حداکثر تا آخر مهرماه سال جاری نسبت به واریز کسری خود اقدام نمایند.
 

با تشکر

مدیرعامل

پیشوا

 

اطلاعیه شماره 15


بسمه تعالی

اعضاء و مشارکت کنندگان محترم

جهت استحضار شما از آخرین اقدامات عملیات آماده سازی و خیابان کشی پروژه سیمرغ اسلامشهر آخرین عکسهای تهیه شده در تاریخ 93/7/17 جهت ملاحظه شما عزیزان در سایت قرارداده میشود .
لطفا در قسمت گالری تصاویر سایت مشاهده فرمایید .
 

با تشکر

مدیرعامل

پیشوا

 

 

اطلاعیه شماره 14


بسمه تعالی

 

 اعضاء و مشارکت کنندگان محترم

سلام علیکم

 

نظر به آغازعملیات اجرایی پروژه سیمرغ عزیزانی که نسبت به واریز هزینه عملیات اجرایی اقدام ننموده اند حداکثر تا اول مهرماه سال جاری نسبت به پرداخت سهمی خود و ارائه اصل فیش آن به دفتر تعاونی اقدام نمایند که انشالله عملیات اجرایی به لحاظ کمبود نقدینگی با مشکل وتاخیر مواجه نشود.

با تشکر

مدیرعامل

 

 

اطلاعیه شماره 13


بسمه تعالی

قابل توجه اعضاء و مشارکت کنندگان محترم

شرکت مشاور  نسبت به ارائه نقشه های طرح تفضیلی شهرک سیمرغ  در تاریخ  93/3/28  اقدام نموده است .که در ادامه ی عملیات اجرایی پروژه مکاتبات لازم با مبادی ذیربط  از جمله سازمان آب و فاضلاب و اداره برق و گاز و مخابرات جهت تامین آب،برق،گاز و... پروژه صورت گرفته و در حال پیگیری است .

مدیرعامل93/3/31

 

  • t001
  • t002
  • t003
  • t004

 

اطلاعیه شماره 12


بسمه تعالی

اعضاء و مشارکت کنندگان محترم

آخرین مهلت پرداخت سرانه هزینه های اجرای خیابان کشی و جدول بندی

مهلت پرداخت سرانه هزینه های اجرای خیابان کشی و جدول بندی برای آندسته از اعضاء و مشارکت کنندگان محترم که تاکنون نسبت به پرداخت آن اقدام ننموده اند تا تاریخ 93/4/10 تمدید گردید.

از آنجا که پروژه وارد مرحله عملیاتی گردیده و پرداخت به موقع هزینه های مربوطه در تسریع جریان اجرای عملیات آماده سازی  بسیار موثر می باشد لذا مهلت مذکور به هیچ وجه قابل تمدید نیست .

آندسته از اعضاء و مشارکت کنندگان محترم که تا پایان روز 93/4/10 نسبت به پرداخت سهم خود اقدام ننمایند ،وضعیت اقتصادی و تورم و رعایت عدالت ایجاب مینماید  که هیئت مدیره محترم تعاونی ضریب افزایش سرانه و سهمی پرداخت افراد مذکور را مدنظر داشته باشند .

مدیرعامل93/03/31

 

 

اطلاعیه شماره 11


بسمه تعالی

 اعضاء ومشارکت کنندگان محترم تعاونی مسکن شماره دو دادگستری استان تهران،ضمن تبریک اعیاد شعبانیه بخصوص زادروز ولادت با سعادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود(عج)و همچنین تشکر از اعضاء و مشارکت کنندگان محترم که نسبت به پرداخت علی الحساب سهمی خود اقدام نموده اند ،نظر به اینکه اجرای خیابان کشی و جدول بندی در مرحله مذاکره و انعقاد قرارداد است به اطلاع آندسته از اعضاء و مشارکت کنندگان محترم که تا کنون موفق به پرداخت هزینه سهم  آماده سازی نشده اند می رساند مهلت پرداخت تا 93/3/31 تمدید گردید.لطفا در مهلت مذکور نسبت به پرداخت اقدام فرمایید.

 

باتشکر

مدیرعامل

 

 

اطلاعیه مهم


بسمه تعالی


   به اطلاع اعضاء ومشارکت کنندگان محترم تعاونی مسکن شماره دو دادگستری استان تهران می رساند با پیگیری های بعمل آمده قرارداد طراحی سایت با مشاور منعقد و مشاور محترم پروژه پس بررسی های فنی و مهندسی لازم مختصات قطعات مسکونی را اعلام و در حال اجرای طراحی سایر سرانه ها و شوارع پروژه می باشد .

جهت تامین منابع مالی و هزینه های طراحی سایت و اجرای خیابان کشی و جدول بندی برابر مصوبه مورخ 92/12/11 هیئت مدیره محترم تعاونی مقرر گردید که اعضاء و مشارکت کنندگان محترم به نسبت متراژ امتیاز ،به ترتیب ذیل نسبت به پرداخت قدرالسهم خود بعنوان علی الحساب پرداخت هزینه های طراحی و اجرای سایت حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ 93/02/28به حساب سپرده شماره 0200372107001 بانک ملی شعبه کاخ دادگستری به نام شرکت تعاونی مسکن شماره دو کارکنان دادگستری کل استان تهران اقدام نمایند.

1-اعضاء و مشارکت کنندگان دارای امتیاز 80 متری مبلغ 8.000.000ریال

2-اعصاء و مشارکت کنندگان دارای امتیاز 90متری میلغ 9.000.000ریال

3-اعضاء و مشارکت کنندگان دارای امتیاز 100متری مبلغ 10.000.000ریال

4-اعضاء و مشارکت کنندگان دارای امتیاز 110متری مبلغ 11.000.000ریال

5-اعضاء و مشارکت کنندگان دارای امتیاز120متری مبلغ 12.000.000ریال

6-اعضاء و مشارکت کنندگان دارای امتیاز150متری مبلغ 15.000.000ریال

لازم به ذکر است که پرداخت هرچه سریعتر در فرجه زمانی مقرر و تقدم تاریخ پرداخت در سرعت بخشیدن به اجرای طراحی سایت و امتیاز بندی در مرحله واگذاری تاثیر گذار خواهد بود .

 

باتشکر

مدیر عامل

 

 

اطلاعیه شماره 10


بسمه تعالی

  بدینوسیله به اطلاع اعضاء ومشارکت کنندگان محترم تعاونی مسکن شماره دو دادگستری استان تهران می رساند.پس از پیگیری های فراوان و اخذ مصوبه کمیسیون ماده پنج،بدینوسیله نقشه اجرایی سایت پروژه سیمرغ که به تصویب کمیسیون مذکور رسیده جهت ملاحظه و استحضار شما اعلان می گردد.
  

مدیر عامل

 

 

 

اطلاعیه شماره 9


بسمه تعالی


   به اطلاع اعضاء ومشارکت کنندگان محترم تعاونی مسکن شماره دو دادگستری استان تهران می رساند که پیش نویس قرارداد طراحی سایت جهت اجرای جانمایی کاربری های مختلف مجتمع سیمرغ به منظور جمع آوری آبهای سطحی ،طراحی شبکه آب و فاضلاب و طراحی شبکه آبرسانی،طراحی شبکه معابر ،طراحی شبکه برق،طراحی شبکه مخابرات و طراحی فضای سبز با شرکت مهندسی مشاور به امضاء رسیده و مذاکرات لازم در راستای طراحی نقشه تیپ های مختلف ساختمانی جهت اخذ پروانه ساخت در جریان است .که نتایج حاصله و سرانه پرداخت هریک از اعضاء جهت تامین اعتبار هزینه های متعلقه متعاقبا به اطلاع خواهد رسید .

مدیر عامل

 

 

اطلاعیه شماره 8


بسمه تعالی


    بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضاء ومشارکت کنندگان محترم پروژه سیمرغ می رساند که با تلاش وپیگیری خدمتگزاران شما در تعاونی مسکن شماره دو دادگستری استان تهران فرایند قانونی اعمال ماده 101قانون شهرداریها در خصوص زمین پروژه سیمرغ اسلامشهر در جهت تبدیل طرح از بلندمرتبه سازی به تفکیک قظعات مسکونی جهت واگذاری پس از توافق با شهرداری و شورای اسلامی شهر اسلامشهر به کمیسیون ماده 5 استان تهران ارسال و بحمدالله کمیسیون مذکور نیز با تغییر طرح موافقت و پروژه وارد مرحله جدید جهت آماده سازی ،خیابان کشی و جدول بندی گردیده لذا بدینوسیله به اطلاع آن دسته از مشارکت کنندگان محترم که کسر واریزی دارند می رساند که نسبت به جبران کسری پرداختی خود حداکثر تا پایان دیماه (1392/10/30) اقدام فرمایند.

مدیرعامل

 

 

 

اطلاعیه شماره 7


بسمه تعالی

به اطلاع آن دسته از اعضا و مشارکت کنندگان محترم پروژه سیمرغ اسلامشهر(اسامی مشروحه ذیل) که کسری پرداختی داشته وعلی الرغم گذشت زمان نسبتا  طولانی نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نکرده اند میرساند که حداکثر تا تاریخ 1392/07/15نسبت به پرداخت کسر بدهی خود به شماره حساب 0200372107001 بانک ملی شعبه کاخ دادگستری اقدام و فیش واریزی را به دفتر تعاونی ارائه نمایند.در غیر اینصورت با توجه به اینکه پروژه در مراحل پایانی تفکیک و اعمال ماده 101 قانون شهرداری جهت واگذاری قطعات می باشد.هیات مدیره در قبال ارائه عضویت آنان در پروژه و بهره مندی از ارزش افزوده حاصله مسئولیتی نمی پذیرد .
 
 
مدیر عامل

 

 

اطلاعیه شماره 6


بسمه تعالی

اعضا و مشارکت کنندگان محترم 
 
با توجه به اینکه اقدامات اجرایی در خصوص تفکیک و واگذاری قطعات مسکونی به سهامداران در مراحل پایانی است  و پروژه وارد مرحله آماده سازی و خیابان کشی و جدول گذاری گردیده برابر مصوبه هبات مدیره از تاریخ 1392/07/01 از استرداد وجوه پرداختی(اعم از پرداخت اولیه ویا قسط اول ساخت)خودداری میگردد.
لطفا سهامداران محترم در این رابطه به دفتر تعاونی مراجعه نفرمایند.
مدیر عامل

 

 

اطلاعیه شماره 5


بسمه تعالی

خبر فوری
 
اعضا و مشارکت کنندگان محترم
 
با تلاش و پیگیری های بی وقفه به حمدالله تغییر طرح پروژه سیمرغ در جلسه شماره252 مورخه92/04/31 شورای شهر اسلامشهر به تصویب رسید و مذاکرات با شهرداری اسلامشهر برای ارسال طرح به کمیسیون ماده پنج در حال انجام است .
اخبار تکمیلی متعاقبا به استحضار خواهد رسید.
مدیر عامل

 

 

اطلاعیه شماره 4


بسمه تعالی

اعضا و مشارکت کنندگان محترم تعاونی مسکن شماره دو دادگستری کل استان تهران
سند مشاعی سهمیه تعاونی از پروژه سیمرغ اخذ شده است و طرح تفکیک قطعات به شهرداری ارائه گردیده و مذاکرات اولیه با شهرداری و شرکتهای مشاور انجام و توافق نهایی با شهرداری در خصوص موضوع در حال مذاکره می باشد. به محض وصول نتیجه مراتب را متعاقبا از طریق سایت به اطلاع  می رسانیم.
مدیر عامل

 

 

اطلاعیه شماره 3


بسمه تعالی

اعضا و مشارکت کنندگان محترم
اقدامات و پیگیری های بعمل آمده برای اخذ سند مالکیت سهم تعاونی از پروژه سیمرغ به نتیجه رسیده .
سند مالکیت در دفترخانه اسناد رسمی در حال صدور می باشد.

 

مدیر عامل

 

اطلاعیه شماره 2


بسمه تعالی

اعضا و مشارکت کنندگان محترم

عملیات شماره گذاری قطعات تفکیکی آغاز شد. منتظر اخبار تکمیلی تا قبل از پایان سال باشید.

 

مدیر عامل

 

 

صفحه اصلی


شركت تعاوني مسكن شماره دو - دادگستري كل استان تهران

مطالب بیشتر...

Search

رضایت از سایت

سایت جدید این تعاونی را چگونه ارزیابی می کنید ؟